Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu wykonawczego budynku biurowego z częścią usługową. Projekt zawierał opracowanie wnętrz, elewacji oraz projekt zagospodarowania i zieleni urządzonej na terenie działki. Budynek biurowy zrealizowany został na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, a  projekt wnętrz, elewacji oraz detali wykonawczych przejęto, kiedy budynek był na etapie stanu surowego otwartego. Na parterze budynku w części wejściowej zaprojektowane zostało wejście główne do budynku prowadzące bezpośrednio do klatki schodowej, do pomieszczeń pracowniczych na paterze oraz działu obsługi klienta. Na pierwszym piętrze zlokalizowane został pomieszczenia pracownicze oraz pomieszczenia zarządu. Przy części biurowej znajduje się część usługowa z ekspozycją i sklepem.

Głównym założeniem tego projektu wykonawczego budynku biurowego było stworzenie nowoczesnej przestrzeni spełniającej wysokie wymogi estetyczne i jakościowe wnętrz, oraz nowy wygląd elewacji. Zaprojektowano całkiem nowy układ płyt i kolorystykę elewacji wraz iluminacją.

Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Beata Korwin Szymanowska

mgr inż. arch. Jakub Korwin Szymanowski

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz