Przedmiotem inwestycji było wykonanie remontu elewacji budynku Spółdzielni Pracy UNIA, zlokalizowanego w Warszawie przy ul Chłodnej 56/60. Założono wykonanie nowej kolorystyki obiektu podkreślającej horyzontalne walory architektoniczne, przy równoczesnym zachowaniu dotychczasowego charakteru budynku. Dodatkowo projekt zakładał wykonanie artystycznego malowania na ścianie zachodniej budynku zgodnie z ustaleniami z artystką plastykiem (wg odrębnego opracowania). Projekt zakładał również naprawę lub wymianę obróbek blacharskich wraz ze zmianą ich kolorystyki, naprawę lub wymianę orynnowania, naprawę rur spustowych, uzupełnienie obróbek blacharskich, w miejscach gdzie nie zostały wykonane, a są niezbędne ze względu na użytkowanie, między innymi na wysuniętych attykach budynku. Niniejsze opracowanie zakładało również renowację istniejących bram wjazdowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem. Opracowanie uwzględniło również demontaż istniejącego napisu na wysuniętych attykach budynku oraz montaż nowego logo w formie neonu. Dodatkowo zaprojektowano iluminację zewnętrzną elewacji frontowej.

Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Beata Korwin Szymanowska

mgr inż. arch. Jakub Korwin Szymanowski

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz

autor zdjęć: stud. arch. Józef Wierzbowski