Założenia projektu

Przedmiotem inwestycji było wykonanie remontu w zakresie istniejącego budynku, w tym całkowitej wymiany drewnianej konstrukcji dachu, wymiany drewnianej konstrukcji stropów, remont w zakresie ścian budynku oraz wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe do szczelnego zbiornika. Prace projektowe prowadzone poprzedzone zostały inwentaryzacją stanu istniejącego, szeregiem badań materiałów archiwalnych, badań konserwatorskich, geotechnicznych oraz historycznych. Proces projektowy obejmował również pełną obsługę administracyjną inwestycji.

Rys historyczny

Dwór w Przedwojewie został wybudowany w roku 1887. Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, elewacja skomponowana w duchu późnego klasycyzmu. W latach późniejszych został rozbudowany od strony wschodniej o oranżerię, z niskim murkiem, powyżej z dużymi przeszkleniami. W 1905 roku majątek w Przedwojewie zakupił syn Marii Konopnickiej. Przed rozpoczęciem II Wojny Światowej do 1939 roku majątek należał do rodziny Marchwickich. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1945 gospodarstwo zostało znacjonalizowane, a w budynku utworzone zostały pomieszczenia dla PGR. W roku 1958 w budynku założono Stację Oceny Odmian Roślin. W latach 90 tych dwór pełnił już funkcje mieszkalne i był zamieszkały przez kilka rodzin.

Autorzy projektu

mgr inż. arch. Beata Korwin Szymanowska

mgr inż. arch. Jakub Korwin Szymanowski

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz

mgr Andrzej Karolczak

mgr inż. Tomasz Zieliński