Czym różnią się od siebie projekty: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy?

Projekt koncepcyjny jest zebraniem pomysłów dotyczących danego rozwiązania i ujęcie tego w formie wstępnego projektu. Jest to najważniejsza faza projektu, ponieważ projekt koncepcyjny jest wytyczną do dalszych prac projektowych.

Projekt budowlany – opracowanie, zbiór dokumentów i projektów podlegający prawnemu zatwierdzeniu przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu stanowiący część dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane

Projekt budowlany – jest to zbiór dokumentów i projektów podlegających prawnemu zatwierdzeniu przedstawiający plan inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w przepisach. Projekt budowlany może zawierać w sobie dodatkowe projekty branżowe. Takie jak np. projekt architektoniczny, konstrukcyjny, projekty instalacji takie jak projekt elektryczny, wodnokanalizacyjny itp.