Fundacja Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kultury Fontes jest organizacją pozarządową. Powstała w 2018 roku w celu realizacji zadań dotyczących opieki nad zabytkami nieruchomymi i ruchomymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu krzewienia wiedzy dotyczącej kultury i sztuki.

Naszym szczególnym zadaniem jest zwrócenie uwagi osobom prywatnym, instytucjom, organizacjom, firmom oraz innym podmiotom będącym w posiadaniu lub pragnącym posiadać obiekty zabytkowe na wszelkie aspekty dotyczące renowacji i ochrony zabytków oraz utrzymania ich w dobrym stanie.

Prezesem fundacji jest Przemysław Lech Alchimowicz.