Kościół w Sieluniu
Kościół w Sieluniu
Kościół Zbawiciela w Warszawie
Kościół w Dźwiniaczce
Dzwonnica w Rokitnie
Renowacja w Pałukach
Pałuki

Konserwacja zabytków – nasze usługi

 

Jednym z obszarów naszej działalności jest projektowanie w obszarze obiektów ujętych w ewidencji oraz w rejestrze.

Realizujemy usługi w zakresie: konserwacji, renowacji oraz restauracji zabytków. Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji do każdej fazy projektu związanego z pracami remontowymi, budowlanymi, adaptacyjnymi, zabezpieczającymi czy też porządkowym obejmujących obiekty lub tereny zabytkowe.

Remonty, konserwacja i renowacja zabytków wymagają spełnienia określonych wymagań prawnych. Aby współpraca z naszym biurem projektowym była dla Państwa jak najbardziej komfortowa, zapewniamy całościową koordynację procesu projektowego. Gwarantujemy obsługę prawną w zakresie uzyskania uzgodnień, opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę. Współpracujemy z konserwatorami oraz urzędami ochrony zabytków w celu uzyskania zaleceń konserwatorskich dotyczących obiektu, nad którym pracujemy.  Aby jak najlepiej i profesjonalnie realizować nasze zadania, podczas realizacji zadań projektowych korzystamy ze doświadczenia specjalistów innych branż takich jak: geotechnika, archeologia, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, mykologia, geodezja, ornitologia itp. Każde zadanie projektowe dotyczące projektowania w substancji historycznej poprzedzone są badaniami z zakresu archiwistyki i rysu historycznego. Analizując przedmiotowy obiekt, staramy się jak najbardziej przebadać go nie wielu płaszczyznach: konserwatorskiej, architektonicznej, inżynieryjnej, historycznej czy społecznej. Bardzo ważny w naszej pracy jest aspekt miejsca i zakorzeniania go w lokalnej przestrzeni w powiązaniu z lokalną społecznością.

Pomagamy okolicznym mieszkańcom w odkryciu potencjału, jaki niesie ze sobą obecność obiektu zabytkowego, współpracujemy ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu pomocy ustalenia optymalnych rozwiązań remontowych.

Renowacja zabytków – nasze projekty

Przeprowadziliśmy już kilkanaście prac z zakresu konserwacji i renowacji zabytków. Zachęcamy do zapoznania się z ich efektami. Kliknij w ten link, aby zobaczyć nasze projekty dotyczące zabytków świeckich. Strona będzie na bieżąco rozbudowywana o opisy kolejnych obiektów, które zostały poddane zabiegom restauratorskim i konserwatorskim przeprowadzonym według naszych projektów. W ostatnim czasie realizowaliśmy następujące zadania projektowe: projekt remontu dworu w Przedwojewie, inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska dworu w Jarlutach Małych, remont dzwonnicy w Rokitnie przy kościele Wniebowzięcia NMP, remont kościoła św. Stanisława w Sieluniu, inwentaryzacja wraz z zaleceniami konserwatorskimi średniowiecznego muru w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie pracujemy nad nad studium wykonalności remontu wraz z dociepleniem elewacji Szpitalu Psychiatrycznego na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Drugim naszym projektem obecnie realizowanym jest projekt posadowienia pomnika na terenie Akademii Szkoły Wojennej w Rembertowie.