Projekt dotyczył wykonania remontu i konserwacji ścian zewnętrznych kościoła wraz z wykonaniem nowej kolorystyki na podstawie badań stratygraficznych.

Kościół w Sieluniu – rys historyczny

Kościół pw. Świętego Stanisława Męczennika w Sieluniu jest to murowaną świątynią wzniesioną w 1805 roku. Została ona przebudowana i powiększona podczas prac remontowych w latach 1913-1931, według projektu Stefana Szyllera. Przebudowę świątyni prowadził proboszcz tamtejszej parafii – ksiądz kanonik Aleksander Brzózy. Niestety Kościół uległ częściowemu zniszczeniu podczas wojny, mimo to nadal odprawiane były w nim msze święte. Odbudowę kościoła prowadził aż do swojej śmierci w dniu 15 maja 1950 roku ksiądz kanonik Aleksander Brzózy, a jego następca ksiądz Roman Tarwacki kontynuował prace budowlane. Odbudowa kościoła udała się jedynie dzięki pomocy parafian, a prace zakończyły się w roku 1963.

Kościół dwunawowy, posiada węższe prostokątne prezbiterium, sklepiony stropem łukowym, otynkowany wewnątrz i na zewnątrz. Więźba dachowa drewniana jest blachą ocynkowaną i miedzianą. Wejście główne znajduje się od strony frontowej – zachodniej. Budowla posiada także dwa wejścia boczne – od strony południowej i północnej. Nad drzwiami frontowymi jest umieszczona wnęka, w której znajduje się mozaika Matki Boskiej Częstochowskiej. Front świątyni jest tworzony przez wieżę, w której znajdują się dwa dzwony.

Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz

mgr Andrzej Karolczak