1. Czym różnią się od siebie projekty: koncepcyjny i budowlany?

Projekt koncepcyjny jest zebraniem pomysłów dotyczących danego rozwiązania i ujęcie tego w formie wstępnego projektu. Jest to najważniejsza faza projektu, ponieważ projekt koncepcyjny jest wytyczną do dalszych prac projektowych.

Projekt budowlany – opracowanie, zbiór dokumentów i projektów podlegający prawnemu zatwierdzeniu przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu stanowiący część dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane