Przemysław Alchimowicz

Urodzony 1983 w Lublinie. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W wiecznej drodze. Doświadczenie zdobywał pracując w firmach między innymi w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach, Krakowie, Lublinie by ostatecznie znaleźć się Warszawie. Na czwartym roku studiów założył działalność gospodarczą. Najchętniej zajmuje się obiektami zabytkowymi. Posiada uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczneń nr upr. 270/LBOKK/2021, jest aktywnym członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów (LB-0398). W 2021 rozpoczął Podyplomowe Studia w Zakresie Problematyki Zabytkoznawczej i Konserwatorskiej Architektury Historycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wolny czas wypełnia żeglarstwem morskim, współtworzeniem stowarzyszenia żeglarskiego oraz działalnością na rzecz powołanej przez siebie Fundacji Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kultury „Fontes”.

Od 2018 roku współpracuje z Jakubem Korwin-Szymanowskim.

Jakub Korwin-Szymanowski

Urodzony w 1990 roku w Warszawie. Wykształcenie zdobywał w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządania w Warszawie oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach projektowych oraz budowlano wykonawczych, poznając sztukę projektowania, technologię oraz przepisy prawa. Chętnie udziela się charytatywnie.

Prywatnie jest wielkim miłośnikiem podróżowania i przygód z tym związanych.

W 2018 roku rozpoczął współpracę z Przemysławem Alchimowiczem.