Oferujemy kompleksowy zakres obsługi w procesie wykonywania projektów, na każdym etapie procesu projektowego, od projektu koncepcyjnego, budowlanego po projekty wykonawcze. Zajmujemy się projektowaniem zarówno architektury nowej jak hotele, budynki biurowe czy obiekty przemysłowe. Realizujemy również mniejsze projekty takie jak domy jednorodzinne, zagospodarowania działek i inne.

Drugim ważnym obszarem naszej działalności jest projektowanie w obszarze zabytków. Mamy doświadczenie w projektach dotyczących konserwacji, renowacji oraz remontów obiektów ujętych w rejestrze zabytków (świeckich i sakralnych) lub ewidencji.

Przeprowadzamy całościową koordynację procesu projektowego wraz z obsługą prawną w zakresie uzyskania, uzgodnień, opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Udzielamy również porad prawnych i projektowych, wykonujemy analizy chłonności działki, oraz sprawdzamy projekty pod kątem zgodności z przepisami.

Współpracują z nami doświadczeni architekci, konstruktorzy, konserwatorzy zabytków, projektanci instalacji, kosztorysanci.

Zapraszamy do kontaktu.