Oferujemy kompleksowy zakres obsługi w procesie wykonywania projektów, na każdym etapie procesu projektowego, od projektu koncepcyjnego, budowlanego po projekty wykonawcze. Sporządzamy wielobranżowe projekty koordynując prace w czasie procesu. Zajmujemy się projektowaniem zarówno architektury współczesnej jak i architekturą zabytkową.

Ważnym obszarem naszej działalności jest konserwacja oraz renowacja zabytków ujętych w rejestrze zabytków oraz gminnej ewidencji. Mamy doświadczenie w obiektach świeckich (dwory, pałace) i jak sakralnych.

Dodatkowo przeprowadzamy też badania architektoniczno-konserwatorskie zabytków oraz sporządzamy inwentaryzacje konserwatorsko-architektoniczne obiektów.

Przeprowadzamy całościową koordynację procesu projektowego wraz z obsługą prawną w zakresie uzyskania, uzgodnień, opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku konserwacji zabytków zajmujemy się również pozyskiwaniem funduszy na remont w formie dotacji lub refundacji.

W obszarze architektury współczesnej zajmujemy się projektowaniem hoteli, budynków biurowych, obiektów przemysłowych czy mieszkaniowych.

Udzielamy również porad prawnych i projektowych, wykonujemy analizy chłonności działki, opiniujemy postanowienia oraz decyzje urzędów. Analizujemy projekty pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Występujemy o warunki zabudowy dla inwestycji.

Współpracują z nami doświadczeni architekci, konstruktorzy, konserwatorzy zabytków, projektanci instalacji, kosztorysanci w przypadku projektów w zabytkach działamy ze specjalistami od konserwacji zabytków oraz z wieloma badaczami, mykologami, archeologami i rzemieślnikami.

Zapraszamy do kontaktu.