Projekt koncepcyjny na rozbudowę muzeum Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie

Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Jakub Korwin Szymanowski

mgr inż. arch. Piotr Grochowski