Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Waldemar Polak

mgr inż. arch. Beata Szczepańska

mgr inż. arch. Piotr Grzegorczyk

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz

mgr inż. Tomasz Zieliński