Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz

mgr Andrzej Karolczak