Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Paweł Chmielewski

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz

mgr inż. arch. Jakub Korwin Szymanowski