Remont budynku plebanii w Radzyniu Podlaskim – założenia projektu

Celem projektu było wykonanie remontu i adaptacji przedmiotowego budynku do aktualnych potrzeb Parafii i przywrócenie go do pełnej funkcjonalności. Projekt zakładał odtworzenie historycznego wyglądu, zarówno w podziale wewnętrznym, w tym – odtworzenie holu głównego, usunięcie wtórnych podziałów wewnętrznych, jak również widoku elewacji, artykulacji otworów okiennych i wejściowych, odtworzenie detali – gzymsów i cokołów. Opracowanie zawierało pełną dokumentację architektoniczną, konstrukcyjną, konserwatorską oraz instalacyjną. Przeprowadzone zostały również badania archeologiczne.

Plebania w Radzyniu Podlaskim

Budynek plebanii w Radzyniu Podlaskim datowany na XIV wiek w części piwnicznej kryje w sobie wiele historii. Budynek parterowy, w części podpiwniczony, z poddaszem użytkowym długo pełnił funkcję doraźnej przechowalni świątecznych ozdób oraz innych przedmiotów użytkowanych przez parafię.

Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Artur Miernik

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz

mgr Andrzej Karolczak