Istniejący budynek jest elementem założenia urbanistycznego Historycznego Żoliborza, w którego skład wchodzą Żoliborz Dziennikarski, Żoliborz Oficerski, Centralny, Spółdzielczy oraz Żoliborz Urzędniczy. W latach 20. XX wieku powstał tu układ gwiaździstych i półkolistych placów z promieniście rozchodzącymi się ulicami. Od głównego placu dzielnicy – placu Wilsona zaplanowano ciągi komunikacyjne. Wytyczenie ulic Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i alei Wojska Polskiego spowodowało, że Żoliborz został podzielony na pięć stref (Żoliborz Oficerski, Centralny, Urzędniczy, Dolny-Dziennikarski, Spółdzielczy), których centralnym punktem został plac Wilsona. Domy Żoliborza Dziennikarskiego zaprojektował w latach 1928-1930 architekt Kazimierz Tołłoczko dla Spółdzielni Mieszkaniowej Warszawskich Dziennikarzy. Osiedle charakteryzuje się małymi uliczkami pełnymi zieleni, a jego zamknięcie od strony Wisły stanowią ogródki działkowe. Osiedle charakterystyczne, którego głównymi elementami są wille w stylu dworkowym, budynki w zabudowie bliźniaczej, domy szeregowe oraz tzw. mrówkowce. Ulica Sułkowskiego, na której znajduje się przedmiotowy budynek zabudowana jest w większości budynkami bliźniaczymi jak na przykład dom pod numerem 25/27 (dwukondygnacyjny z suteryną oraz użytkowym poddaszem) lub znajdujący się po drugiej stronie dom bliźniaczy nr 24/26 (dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym). Vis a Vis budynku bliźniaczego będącego przedmiotem opracowania znajduje się budynek typu willowego o numerze 28. Od strony północno zachodniej, na działce sąsiedniej znajduje się budynek współczesny, a działkę dalej budynek przy numerze 35, znajduje się trzykondygnacyjna kamienica z poddaszem użytkowym, która przetrwała czasy II wojny światowej.

Rozpoczęcie prac  nastąpi w 2021 roku.