Autor projektu:

mgr inż. arch. Jakub Korwin Szymanowski