Rys historyczny

Willa „Józefina”/”Wilhelmowo” zlokalizowana przy ul. Piasta 13. Zbudowana ok. 1905 r. jako willa własna architekta Wilhelma Andersa, wzorowana na willi z Riwiery Francuskiej. W roku 1910 wille dzierżawił malarz Piotr Krasnodębski na czas budowy własnej willi zwanej Mironówką. W 1919 r. została zakupiona przez Józefa Wilsona i wówczas zmieniono jej nazwę na „Józefina”. Od 1921 do 1934 r. mieszkało tu rodzeństwo – Henryk i Stanisława Witaczkowie. W 1914 r. rodzina Witaczków została ewakuowana w głąb Rosji na Kaukaz. Tam Henryk Witaczek zapoznał się z jedwabnictwem. Około 1918 roku w części wschodniej pierwszego piętra od strony ogrodowej została podniesiona połać dachowa, w celu wykonania łazienki i pokoju mieszkalnego.

Po powrocie Witaczków do Polski w suterenach budynku rozpoczęła działalność powołana przez nich w 1924 r. Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabnicza, której celem było rozpowszechnienie produkcji surowca jedwabnego w kraju i zapoczątkowanie przemysłu jedwabniczego przy użyciu polskiego surowca. Willa zbudowana jest w stylu eklektycznym z elementami neorenesansowymi z asymetrycznie usytuowaną wieżą i drewnianymi ażurowymi werandami od strony ogrodowej. Na pierwszym piętrze , po obu stronach zamkniętych łukiem półkolistym okien, umieszczono ozdobne wieńce ze wstęgami. Po wojnie dom objęto kwaterunkiem. Budynek stopniowo ulegał degradacji. Brak prowadzonych remontów sukcesywnych remontów doprowadził w efekcie do zalewania budynku przez wody opadowe. Dopiero prace remontowe podjęte przez nowego właściciela poskutkowały polepszeniem się stanu obiektu. Prace remontowe rozpoczęły się w 2000 roku.

Forma budynku

Budynek murowany o dwóch kondygnacjach w części nadziemnej i jednej kondygnacji podziemnej przekryty dachami dwuspadowymi. Budynek murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, elewacje skomponowana w duchu późnego eklektyzmu. Budynek o regularnej bryle na planie prostokąta z osiowo zaplanowanym ryzalitem, wyższym, przekrytym osobnym dachem dwuspadowym. W elewacji narożnej południowowschodniej wieża, zaplanowana na rzucie kwadratu. Elewacje formowane klasycznie, z wysokim parterem wyznaczającym linię cokołu oddzielonym dolnym gzymsem obwodowym. Gzyms obwodowy, środkowy i koronujący okalają całą elewację.

Elewacja frontowa północno-zachodnia siedmioosiowa, z wysuniętym przed lico ściany frontowe ryzalitem i tarasem dostępnym z parteru budynku oraz z ogrodu poprzez schody zewnętrzne. Taras górny dostępny z poziomu pierwszego piętra wsparty na żeliwnych kolumnach. Cokół pod tarasem z poziomym układem boniowania. Widoczna osiowo zakomponowana nisza, w której historycznie znajdował się kwietnik. Historycznie również niszę wieńczył zwornik w postaci esownicy. Po bokach niskie otwory wejściowe do pomieszczenia pod tarasem, historycznie zamknięte kratami żeliwnymi. Kraty obecnie zdemontowane, są zachowane. Balustrada tarasu i balkonu profilowana z tralkami. Gzymsy tarasu pierwszego piętra nie mają kontynuacji z gzymsami obwodowymi całości elewacji. Forma gzymsu zmieniona, spłaszczona, najprawdopodobniej podczas poprzednich prac remontowych. Ryzalit zwieńczony attyką z mocno rozbudowanym detalem gzymsów koronujących. Na elewacji ryzalitu ozdobne wieńce sztukateryjne. Elewacja korpusu głównego z klasycznym podziałem na część cokołową z dolnym profilowanym cokolikiem. Część cokołową wieńczy gzyms obwodowy wyznaczający również poziom parteru. Powyżej okna ujęte ozdobnymi obramieniami, z uszakami i centralnym zwornikiem. Okna w części parterowej, wąskie, bez obramień, natomiast okna tarasowe na balkon zakomponowane jako łukowe z profilowanymi obramieniami zwieńczonymi zwornikiem. Gzymsy podokienne profilowane z pseudowspornikami w narożnikach. Gzyms obwodowy rozbudowany, dzielony. Narożniki zaakcentowane słupkami, które historycznie zwieńczone były sterczynami w formie kul.

Projekt

Zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie, w tym odtworzeniu detali architektonicznych elewacji, ociepleniu od wewnątrz od środka, izolacji fundamentów, a także na przebudowie w zakresie wnętrza w tym wydzieleniu pomieszczeń w budynku Willi Józefiny. Dodatkowo wykonane zostaną nowe instalacje wewnętrzne w tym instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, centralnego ogrzewania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce w tym z doziemną instalacja gazową. Dodatkowo inwestycja polegać będzie na budowie garażu w południowym narożniku działki, nowego ogrodzenia od strony ulicy Piasta wraz z altaną śmietnikową.